Presentació de l'Academia

  • “Vull donar-li la més cordial benvinguda a l'apartat de la nostra pàgina Web dedicat a l'oposició a Registres. Històricament les Acadèmies de preparació de les oposicions al nostre cos han estat dutes precisament per nosaltres mateixos, pels Registradors.

    Cadascun de nosaltres ha estat preparat per un company més antic i ell, al seu torn, per altre anterior. Una tradició històrica que des de l'Acadèmia de Barcelona pretenem perpetuar posant a la disposició de la societat els nostres millors valors: sacrifici, excel·lència, constància, il·lusió i també ambició d'èxit.

    Represento a un grup de Registradors preparadors veritablement excepcional, companys dedicats a la docència per vocació i tots nosaltres quedem a la seva disposició per a qualsevol qüestió relacionada amb l'Acadèmia que pogués ser del seu interès o utilitat.”

    Sebastián del Rey Barba
    Registrador de la Propietat
EN PORTADA

Seminari sobre la transparència en els contractes de crèdit hipotecari

El dia 25 d'octubre de 2018 a les 19.15 hores tindrà lloc un seminari sobre "La transparència en els contractes de crèdit hipotecari".   Lloc de la celebració: Deganat dels Registradors de la P...

+ info