Presentació

 • El Servei Registral d’Atenció als Consumidors i Usuaris dels Registres de Catalunya ofereix als usuaris dels registres de Catalunya un assessorament orientatiu bàsic, aclarint els seus dubtes i consultes respecte del funcionament d’aquests, així com qüestions relatives als requisits legals necessaris per poder inscriure, anotar, cancel·lar, etc. drets i càrregues, en els registres de la propietat, mercantils i de béns mobles.

   

  Aquest Servei també tramita les queixes i els suggeriments que els usuaris puguin plantejar respecte del funcionament dels registres; per tal de promoure amb la seva participació la millora en el servei registral que reben.

   

  Tot això, tenint sempre en compte que el registrador és independent i imparcial en la seva funció de qualificació.

   

  En definitiva, mitjançant aquest Servei es pretén facilitar als usuaris l’exercici dels seus drets, així com millorar el funcionament dels registres de la propietat, mercantils i de béns mobles, per tal de que sigui transparent i accessible a tots els ciutadans.

EN PORTADA

CURS DE DRET REGISTRAL I HIPOTECARI

Ens complau presentar-te el Curs de Dret Registral i Hipotecari organitzat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en col·laboració amb el Deganat de Registradors de la Propietat de Catalunya. ...

+ info