Presentació

 • El Servei Registral d’Atenció als Consumidors i Usuaris dels Registres de Catalunya ofereix als usuaris dels registres de Catalunya un assessorament orientatiu bàsic, aclarint els seus dubtes i consultes respecte del funcionament d’aquests, així com qüestions relatives als requisits legals necessaris per poder inscriure, anotar, cancel·lar, etc. drets i càrregues, en els registres de la propietat, mercantils i de béns mobles.

   

  Aquest Servei també tramita les queixes i els suggeriments que els usuaris puguin plantejar respecte del funcionament dels registres; per tal de promoure amb la seva participació la millora en el servei registral que reben.

   

  Tot això, tenint sempre en compte que el registrador és independent i imparcial en la seva funció de qualificació.

   

  En definitiva, mitjançant aquest Servei es pretén facilitar als usuaris l’exercici dels seus drets, així com millorar el funcionament dels registres de la propietat, mercantils i de béns mobles, per tal de que sigui transparent i accessible a tots els ciutadans.

EN PORTADA

13 de juny 2019. 19 hores taula rodona sobre Execució judicial d'hipoteques per clàusules de venciment anticipat després de la STJUE de 26 de març de 2019

el pròxim 13 de juny de 2019 a les 19 hores tindrà lloc una taula rodona sobri "Execució judicial directa d'hipoteques per clàusules de venciment anticipat després de la STJUE de 26 de març de 2...

+ info