Què són les bases gràfiques registrals?

 • Què son les Bases Gràfiques Registrals?

  La base gràfica registral d'una finca és la traducció sobre imatges del territori de la descripció literària que s’hi fa en el Registre de la Propietat.

   

  En moltes ocasions les finques apareixen descrites pels titulars de les finques limítrofes (afronta al nord amb Joan, al sud amb Pere, a l'est amb Miquel i a l'oest amb Camino); amb aquest tipus de descripcions resulta veritablement complicat per a qualsevol interessat esbrinar quina és la localització geogràfica de tal immoble.

   

  Si ens fonamentem en determinats criteris que neixen de l'article 9.1 últim paràgraf de la Llei Hipotecària que diu "els registradors disposaran d'aplicacions informàtiques per al tractament de bases gràfiques que permetin la seva coordinació amb les finques registrales.....", els Registradors de Catalunya hem començat a "validar" (*) sobre imatges del territori el perímetre gràfic de cadascuna de les finques registrals que s’hi troben inscrites.

   

  A més de l'indubtable valor informatiu que aquesta tasca suposa, resulta important assenyalar que el Sistema de Bases Gràfiques Registrals ens permetrà (com també estableix l'article 9.1 ult. LH) incorporar en la base gràfica la informació urbanística, ambiental o administrativa que quedi associada a la finca registral.

   

  (*) S'entén per validació l'operació de naturalesa registral en virtut de la qual el Registrador afirma sota la seva responsabilitat la correspondència identificativa entre la base gràfica d'una finca i la descripció literària que s’hi fa  en el Registre de la Propietat.

   

EN PORTADA

Nova doctrina del Tribunal Constitucional sobre IIVTNU

El dimarts 9 de novembre de 2021 de 16.30 a 18.30 hores es realitzarà el seminari web sobre "Nova Doctrina del Tribunal Constitucional sobre el IIVTNU. Organitzat per ENFOQUE XXI (Formación J...

+ info