Com funciona la pàgina?

 • Com funciona la página?

  La pàgina dels Registradors de Catalunya pretén ser sobretot una eina de serveis. Sense renunciar a subministrar informació, l'objectiu fonamental és cobrir determinades necessitats de tothom que es relacioni, des de dins i des de fora, amb el servei registral.

  Per això la pàgina s'estructura en cinc parts, precisament les que apareixen en portada

  Accés General

  Registradors

  Treballadors dels Registres

  Treballadors de les Oficines Liquidadores

  Opositors

  La primera part "accés general" així com l'apartat "contactar" són d'accés públic.

  Els Registradors tindran accés a tots els llocs de la resta de la pàgina mitjançant la seva signatura electrònica (els companys de Catalunya podran utilitzar a més usuari/contrasenya), i a cadascuna de les parts restants només tindran accés mitjançant usuari/contrasenya els directament afectats.

  Cadascuna d'aquestes parts té un contingut que gira al voltant (gràficament) de la idea registral. Punxant cada contingut de la roda, es desplega davant de nosaltres, o una nova roda, o una determinada informació (com en aquest cas) o una eina per sol·licitar o utilitzar un determinat servei (localització d'un Registre o el servei de cita prèvia).

   

EN PORTADA

TIC I SEGURETAT JURÍDICA: LA VISIÓ DELS PROFESSIONALS DEL DRET

Organitzada per la sectorial jurídica de l’associació intercol·legial en el marc de les jornades intercol·legials 2020  Presentació: Sr. José Alberto Marín, degà del Col·legi de Notaris ...

+ info