Com contactar?

  • Com contactar?

    1. - Presencialment, acudint a la seu del Deganat Autonòmic dels Registradors de Catalunya, situat en el Passeig de la Zona Franca 109, , planta baixa, 08038 de Barcelona.

    2. - Per correspondència ordinària. En tal cas si us plau dirigeixi el seu escrit al Departament d'Atenció al Consumidor i Usuari.

    3. - Telefònicament. Els nostres números de telèfon són: 93 225 26 11; 93 224 14 10 o bé per fax al: 93 225 97 91.

    Per sol · licitar INFORMACIÓ SOBRE LES FINQUES, s'ha d'adreçar a la següent pàgina web: www.registradores.org.

EN PORTADA

TIC I SEGURETAT JURÍDICA: LA VISIÓ DELS PROFESSIONALS DEL DRET

Organitzada per la sectorial jurídica de l’associació intercol·legial en el marc de les jornades intercol·legials 2020  Presentació: Sr. José Alberto Marín, degà del Col·legi de Notaris ...

+ info