Tornar

Data:

10/01/2024

Jornades Registrals amb l'Acadèmia.

Activitats Actualitat del Deganat

L'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya i el Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya inaugurem el propvinent 10 de gener a les sis de la tarda un espai d'anàlisi i reflexió, denominat "Jornades Registrals amb l'Acadèmia". Aquesta iniciativa pretén constituir-se com un marc per a impulsar l'exposició i el debat de la jurisprudència i la legislació en matèria de Dret civil de Catalunya. La jornada se celebrarà en el Círculo Ecuestre.

   DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA