Tornar

Data:

10/01/2024

Jornades Registrals amb l'Acadèmia

Actualitat del Deganat

El deganat dels Registradors de Catalunya  i l'acadèmia de jurisprudència i legislació de catalunya, inauguren un espai d'anàlisi i reflexió anomenat ‘Jornades Registrals amb l'Acadèmia’. Aquest té com a objectiu establir un marc per impulsar l'exposició i el debat sobre la jurisprudència i la legislació en matèria de Dret civil català. 

   DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA