Tornar

Data:

30/09/2022

El director adjunt al Servei d'Estudis Registrals, intervé en una taula rodona organitzada per l'ICAB, a la jornada "RJC - La compravenda a Catalunya"

Intervenció

El director adjunt al Servei d'Estudis Registrals, intervé en una taula rodona organitzada per l'ICAB, a la jornada "RJC - La compravenda a Catalunya"

   DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA