Tornar

Data:

20 de Maig 2022

Participació a l'enquesta de qualitat acadèmica de la UIC

Intervenció

Participació en l'enquesta de qualitat acadèmica de la UIC amb la intervenció del Coordinador de RRHH, David Martín el passat 20/05/2022.

   DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA