Tornar

Data:

21/03/2023

Jordi Terrades del Partit Socialista de Catalunya, participará a la Trobada en clau registral: “el repte d'impulsar ciutats sostenibles"

Activitats

El Deganat organitza el cicle de conferències Trobades en clau registral: “el repte d'impulsar ciutats sostenibles", amb l'assistència el proper dimarts 21 de març, del Sr. Jordi Terrades del Partit Socialista de Catalunya.

   DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA