Tornar

Data:

31/01/2023

Jornada de celebració del 15è aniversari de l'Agència Tributària de Catalunya

Jornada de celebració del 15è aniversari de l'Agència Tributària de Catalunya.
Activitats

El vicedegà, Óscar Zorrilla, assisteix a la Jornada de celebració del 15è aniversari de l'Agència Tributària de Catalunya, on han participat tots els directors que han estat des de la seva creació, i Marta Espasa, actual secretària d'hisenda.

   DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA