Tornar

Data:

07/10/2022

La Directora de RRII, ha participat en la inauguració del XXII Curs Anual de Dret Registral Iberoamericà

Intervenció

La Directora de RRII, ha participat en la inauguració del XXII Curs Anual de Dret Registral Iberoamericà.

   DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA