Tornar

Data:

Sessió constitutiva de l’Àgora per al Dret Civil Català

Actualitat del Deganat

El passat 18 de setembre, el secretari de la Junta  Autonòmica dels Registradors de Catalunya, Antoni Cumella de Gaminde, va assistir a la sessió constitutiva  de l’Àgora per al Dret Civil Català, impulsada pel Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya.

El projecte indicat  té com a finalitat la de posar en comú sinèrgies per aconseguir incrementar l’aplicació pràctica i un major coneixement del Dret Civil propi  de Catalunya.

 L’acte va tenir lloc a la seu del Consell de l’Advocacia Catalana.

   DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA