Tornar

Data:

29/09/2023

XI Seminari “Ramon Massaguer” de actualització jurídica i dret local

Intervenció Actualitat del Deganat

La vocal del Servei d’Atenció als Consumidors i Usuaris i directora del Servei d’Atenció al Col·legiat, Emilia F. Peñafiel, va intervenir a la 4a sessió del XIè Seminari “Ramon Massaguer” d’actualització jurídica i dret local 2023, organitzat per la Diputació de Girona, l’Associació Catalana de Municipis i l’AFEDAP, que va tenir lloc el proppassat 29 de setembre a Girona.


La seva ponència va tractar sobre “Aspectes jurídics rellevants en actes registrals i qualificacions registrals derivats del procediment de recaptació de tributs locals”.

L’objectiu d’aquest seminari és analitzar temes d’actualització juridicoeconòmica, fent especial èmfasi en les darreres modificacions legals i jurisprudencials que afecten les entitats locals, per tal de facilitar la tasca diària al personal dels ajuntaments de la demarcació de Girona.
 

   DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA