Volver

Fecha:

25 de Mayo 2022

Participación en la encuesta de calidad académica de la UIC

Intervención

Participación en la encuesta de calidad académica de la UIC con la intervención del Coordinador de RRHH, David Martín el pasado 20/05/2022.

   DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA