Volver

Fecha:

Sesión de apertura de les XXII Jornadas de Derecho Catalán en Tossa de Mar

Presentación Actualidad del Decanato

El decano ha asistido a la sesión de apertura de las XXII Jornadas de Derecho Catalán en Tossa a cargo del Ilmo. Sr. Martí Pujals Castelló, alcalde de Tossa de Mar, con la inauguración a cargo de la Hble. consejera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart.

   DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA