Data:

11 de de febrer de 2022

Acte de presentació del “Manual de Dret Immobiliari”

La seu del Deganat dels Registradors de Catalunya va ser ahir el marc en què es va presentar el “Manual de Dret Immobiliari”, a càrrec del degà dels Registradors de Catalunya, Vicente J. García-Hinojal López, i va ser clausurat pel director general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació, Joan Ramon Casals i Mata.

El manual centra la seva atenció en el sòl urbà, analitzant seqüencialment la normativa aplicable al procés de la formació del solar, la seva edificació, la constitució de la comunitat de propietaris, les diferents figures jurídiques d'accés als seus departaments (compravenda, arrendament, permuta, etc.), els aspectes fiscals que afecten aquestes operacions, el seu accés al Registre de la Propietat, així com, també, els principals processos que es produeixen en l'àmbit del dret immobiliari.

En paraules de Rafael Moreno Ubric, coordinador de l'obra “Manual de Dret Immobiliari”, enfoca en una sola publicació l'estudi integral del dret immobiliari, contribueix a millorar el coneixement d'una matèria que mereix especial atenció, ja que no cal oblidar que el sector immobiliari, entès com aquell que comprèn les operacions de promoció, construcció,

comercialització i venda o lloguer d'immobles, constitueix un dels principals motors de l'economia espanyola”.

En aquest sentit i en paraules del degà, el manual es complementa perfectament amb el “Tractat de Dret Immobiliari Registral” publicat recentment pel Col·legi de Registradors d'Espanya.

 

 

Per a més informació

comunicacion@registradors.cat

Notes de Premsa

Continguts relacionats:

El degà dels Registradors de Catalunya, Vicente García-Hinojal, ha rebut l'accèssit pel seu treball “Prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme: el Centre Registral Antiblanqueig (CRAB)”

   DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA