¿Saps què és el Registre de la Propietat?

Guia fácil sobre el Registre de la Propietat

Fer passos cap a una veritable inclusió ens exigeix adaptar la informació relacionada amb la nostra activitat a totes les realitats. Amb aquest vídeo didàctic els registradors de Catalunya volem explicar el funcionament del Registre de la Propietat i apropar-nos així a tota la ciutadania.

¿Saps què és el Registre Mercantil?

Guia fàcil sobre el Registre Mercantil

Fer passos cap a una veritable inclusió ens exigeix adaptar la informació relacionada amb la nostra activitat a totes les realitats. Amb aquest vídeo didàctic els registradors de Catalunya volem explicar el funcionament del Registre Mercantil i apropar-nos així a tota la ciutadania.

   DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA