• 29 de de novembre de 2022

    L’emprenedor de Responsabilitat Limitada (ERL) és una persona física que exerceix una activitat econòmica o professional per compte propi, personal i directe, la responsabilitat patrimonial del qual es limitada enfront de tercers.

  • 23 de de novembre de 2022

    Què és i en què consisteix la descripció d’una finca registral? 

   DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA