Tornar

Data:

09/11/2022

El Col.legi de Registradors i l'Organisme de Gestió Tributària signen un conveni.

Activitats

El Col.legi de Registradors i l'Organisme de Gestió Tributària signen un conveni per a l'accés per internet de la informació registral.

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=942672

   DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA