Data:

28 de de maig de 2024

Els Registradors de Catalunya es reuneixen amb l'alcalde Collboni

Barcelona, 27 de maig de 2024.

El Deganat dels Registradors de Catalunya s'ha reunit avui amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en el marc d'una trobada institucional que s'ha dut a terme en el Palauet Casades, seu de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), amb els degans, presidents i representants de la Sectorial Jurídica de l'Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya.


Aquest cicle de trobades, que prosseguirà amb reunions amb representants d'altres sectors, explicita l'espai de col·laboració institucional derivat de la Taula Bilateral constituïda entre l'Associació Intercol·legial i l'Ajuntament de Barcelona. La voluntat d’ambdues parts és poder vehicular amb major efectivitat el suport del consistori al teixit professional de Barcelona i l'aportació de les professions col·legiades com a garants dels drets de la ciutadania i promotors del progrés social i econòmic, així com la contribució dels col·legis a l'interès general de la ciutat.

El Deganat dels Registradors de Catalunya, representat pel seu secretari, Antonio Cumella de Gaminde, ha integrat un fòrum compost pel degà de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i president de La Intercol·legial, Jesús M. Sánchez García; el degà de l'Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya; José Alberto Marín Sánchez; el degà de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona, Javier Segura Zariquiey; el president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i president del Consell General dels Col·legis d'Agents de la Propietat Immobiliària d'Espanya, Gerard Duelo Ferrer; la degana del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida, Montserrat Cerqueda Serrando; el president del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, Lorenzo Viñas Périz; la presidenta Consell de l'Advocacia Catalana (CICAC), Marta Martínez Gellida.

Així mateix, han participat en la trobada el secretari de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Joaquim de Miquel Sagnier; la vicedegana de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona, Margarita Ribas Yglesias; el president Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB), Frederic Munné Catarina; la gerent del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida, Sandra Zapatero; la cap de Relacions Institucionals del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, Lourdes Ciuró i Buldó; la cap de Relacions Institucionals de l'ICAB, Erika Torregrossa Acuña; i el responsable de la secretaria tècnica de l'Associació Intercol·legial, Juan José Climent Gallego.
 

Notes de Premsa
   DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA