Data:

07 de de febrer de 2023

Els registradors i els Mossos s'alien en la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme

Dimarts 7 de febrer de 2023

El degà de Registradors de Catalunya, Vicente J. García-Hinojal, i el conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, han signat avui un acord pel qual els Mossos d´Esquadra tindran accés a la informació registral a través de la web dels Registradors, incloent-hi el Registre de Titularitats Reals, que emmagatzema les dades sobre els titulars de les societats mercantils.

"Comptar amb un accés àgil i directe a la informació sobre les titularitats reals és un aspecte clau en la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, ja que els criminals s'amaguen a través de testaferros, fideïcomisos o altres societats interposades per a dur a terme les seves activitats delictives", ha declarat García-Hinojal.

El deganat de Catalunya ha advertit que el Registre de Titularitats Reals és el registre central i únic dels titulars de les societats mercantils i que els Cossos i Forces de Seguretat de l'estat han de tenir accés gratuït i sense restricció a ell conforme a la Directiva (UE) 2018/843.

García-Hinojal ha enquadrat l'acord amb l'Administració catalana amb l'objectiu de millorar l'agilitat per a accedir a aquesta informació: "El Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils ha desenvolupat un servei web que permet la comunicació de les aplicacions de gestió dels Mossos d´Esquadra amb els registres". "Com a alternativa, també s'ha fet un portal web per a formular les consultes necessàries de manera senzilla i individualitzada", ha puntualitzat.

Des del deganat han ressaltat que amb tan sols introduir el NIF d'una societat o d'una persona física, els Mossos podran conèixer a qui correspon la titularitat real d'una societat o les societats que estan a nom d'una persona. També podran conèixer aquelles societats intervinents en la cadena de control d'un titular real.

"La vocació dels registradors és el servei a la societat. Ens congratulem de la signatura d'aquest conveni amb el Departament d'Interior, que agilitzarà l'accés a una informació clau per a la prevenció del crim organitzat i el finançament del terrorisme", ha afirmat García-Hinojal.

El tractament de les dades obtingudes pels Mossos d'Esquadra es regeix per les disposicions previstes en la Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals, tractats amb finalitats de prevenció, recerca o enjudiciament d'infraccions penals.

Per a més informació:


Patricia Núñez
Tel.: 637893754

patricia.nunez@thequeen.es

Notes de Premsa
   DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA