Data:

15 de de març de 2023

Els Registradors i l'Agència Tributària de Catalunya han signat un conveni que millorarà la lluita contra el blanqueig de capitals.

El degà dels Registradors de Catalunya, Vicente García-Hinojal, i la presidenta de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC), Marta Espasa, han signat avui un acord de col·laboració que millorarà la lluita contra el blanqueig de capitals, a través de l'impuls de la transmissió electrònica d'informació, i la comunicació entre l'ATC i els Registres de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles.

En virtut de l'acord subscrit, es facilitarà la consulta de l'ATC a informació referent a titularitats reals de participacions i accions de les societats que figurin en el Registre de Titularitats Reals (RETIR). De la mateixa manera, el conveni regularà la presentació telemàtica de documents i agilitzarà l'accés telemàtic de l'ATC als serveis que ofereixen els sistemes d'expedició de notes simples per internet dels Registres de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles.

Segons ha apuntat el degà dels Registradors de Catalunya, entre els punts de l'acord destaca l'accés de l'ATC al RETIR, una eina que el pròxim 21 de març complirà cinc anys des que es va establir l'obligació de declarar, en ocasió del dipòsit de comptes, la identitat dels veritables titulars de les societats mercantils.

"L'eina dona aquesta informació a les administracions públiques involucrades en la lluita contra el blanqueig de capitals, als grans subjectes obligats i a les persones que, com els socis de la societat, els seus administradors o els que figuren com a titulars reals, acreditin un interès legítim. El RETIR ha donat molta i valuosa informació a les administracions públiques encarregades de la lluita contra el blanqueig i a grans subjectes obligats", ha puntualitzat García-Hinojal.

El conveni entre els Registradors i l'ATC, segons el parer de García-Hinojal, "evidencia la vocació de servei públic del col·lectiu i segueix l’exemple d'altres acords signats recentment", com el que el Col·legi de Registradors va subscriure el proppassat mes de febrer amb els Mossos d'Esquadra perquè el cos policial tingui accés a la informació registral, incloent-hi el RETIR, amb la pretensió de combatre el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

Notes de Premsa
   DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA