Data:

19 de de juny de 2024

Els Registradors reivindiquen la mediació com a factor clau per a prevenir litigis

Barcelona, 19 de juny de 2024.- El degà dels Registradors de Catalunya, Vicente García-Hinojal, ha reivindicat la importància de la mediació registral com a eina cridada a representar un paper clau en la prevenció de litigis. En aquest sentit, ha destacat en la seva alta eficàcia de cara a la consecució d' acords que evitin processos judicials que, en molts casos, acaben resultant costosos per a les parts, tant en termes materials com humans. Així ho ha posat de manifest en el marc de les 'Jornades d'ADR en l'àmbit registral', que han tingut lloc avui a Barcelona a la seu del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya.

L'acte, que enguany ha celebrat la seva tercera edició, ha comptat amb la presència de la consellera de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat de Catalunya, Gemma Ubasart, i de la directora general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de la Generalitat de Catalunya, Imma Barral. Al seu torn, també s'han donat cita destacades personalitats de l'àmbit jurídic català com el president de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, Francesc Tusquets o els magistrats María Eugènia Alegret i Pedro Manuel Izquierdo, entre d'altres.

A través de dues taules rodones, la Jornada ha buscat nodrir-se de diferents perspectives jurídiques per reflexionar sobre aspectes rellevants presents en la mediació, com els requisits de procedibilitat en el Projecte de llei orgànica de mesures en matèria d'eficiència del servei públic de justícia, o les accions col·lectives destinades a la protecció i defensa dels drets i interessos dels consumidors i usuaris.

En la seva intervenció, García-Hinojal ha ressaltat l'impacte que els conflictes legals exerceixen sobre l'Administració pública i ha recalcat la necessitat d'evitar la judicialització innecessària de casos. Referent a això ha posat en valor el paper dels Registradors en la tasca “d'ajudar a agilitar la tasca dels òrgans de Justícia” per fomentar la confiança de la ciutadania en les institucions. "Més enllà de la nostra missió com a garants de la seguretat jurídica, juguem un paper cabdal com a actors de primer ordre en la convivència. El Registrador està cridat a actuar com un promotor de la pau social", ha explicat.

La Conciliació Registral és una mediació qualificada que s'atribueix al Registrador perquè pugui ajudar a resoldre conflictes jurídics, assessorant les parts perquè aquestes puguin assolir un acord per si mateixes mitjançant un procediment sotmès a control de legalitat. El procés conclou amb una certificació segellada pel registrador en forma de document públic que recull l'acord.
 

Notes de Premsa
   DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA