Tornar

Data:

15/04/2024

Jornada "Coordenades Jurídiques de la Discapacitat. Construir des de la dignitat i l'autonomia"

Actualitat del Deganat

El 15 d'abril a les 17 hores el Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya proposa una jornada per a analitzar i reflexionar sobre el tractament jurídic de les persones amb discapacitat. L'activitat s'organitza en col·laboració amb la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, la Càtedra de Dret Registral UB, i el Projecte de Recerca PID 2021-126857NB-I00.
 

   DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA