Data:

15 de de juny de 2022

Jornades d’ADR en l’àmbit registral. Una aposta per la mediació i la conciliació registral

L’auditori del Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya va acollir en el dia d’ahir les “Jornades d’ADR en l’àmbit registral. Una aposta per la mediació i la conciliació registral”, acte que va estar inaugurat pel degà de l’entitat, Vicente J. García-Hinojal. El degà dels registradors de Catalunya va assegurar que abans d’arribar als processos judicials “sempre hi ha mitjans alternatius, i està més que demostrat que la mediació és la manera d’aconseguir una justícia ràpida i eficaç. És un pilar per obtenir una societat més justa”.


Les jornades van tenir lloc a l’auditori del Departament de Justíca, al costat de la seu del Deganat de Registradors de Catalunya, acte que va comptar amb la participació   de   Marta   Gómez   Llorens,   directora   de   RSC   i   Relacions Institucionals dels registradors, José Ramón Martín  Marco (director del Centre de Conciliació i Mediació Registral del Colegio de Registradores), Quim Clavaguera  (Secretari General  de  la  Conselleria  de  Jusíicia),  Joan  Ramon Casals (Director general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació), María García- Valdecasas Alguacil (directora del Servei de Mediació i Conciliació dels Registradors de Catalunya), Elisabeth Saltor Camero (directora del Centre de Mediació  de  Catalunya),  Pere  González  Nebreda  (arquitecte  i  mediador), Antoni Bosch Carrera (notari i mediador), Sílvia Borràs Gras (administradora de finques i mediadora) i Juan Antonio Ruiz (advocat i mediador).
 

Sílvia Borràs Gras, administradora de finques i mediadora, es va mostrar optimista de cara al futur: "Nosaltres som el problema dels conflictes actuals, en canvi la mediació i la resolució de conflictes ja es treballa a les escoles". José Ramón Martín Marco va destacar "la confidencialitat, la imparcialitat i la neutralitat"  de  la  mediació,  mentre  que  l’expert  en  casos  de  mediació urbanística Pere González Nebreda va assegurar que "una ciutat democràtica no és aquella que no té conflictes sinó aquella que és capaç de resoldre els seus conflictes". González Nebreda va afegir que s’ha d’apostar “pel camí de la racionalitat” i que en cada conflicte “s’ha d’anar avançant amb petits acords i apartar-se dels desacords”.


Antoni Bosch Carrera va demanar per la seva banda que pel bé de la mediació "és necessària una bona relació i col·laboració entre registradors, advocats i notaris". A l'hora de clausurar les jornades, María García-Valdecasas Alguacil va reclamar “més cultura per introduir la mediació i la conciliació. En altres països és d'allò més ordinari i només en un últim extrem s'arriba als tribunals. I aquesta cultura s'ha de fomentar des de les administracions i des dels col·legis professionals implicats”.

Notes de Premsa
   DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA