Data:

24 de d’abril de 2024

La Càtedra de Dret Registral UB, el Deganat dels Registradors de Catalunya i l'ICAB organitzen una jornada sobre l'aplicació de la Llei d'habitatge a Catalunya i els grans tenidors

Amb motiu de l'aplicació de la Llei d'habitatge estatal, aprovada el maig de 2023 (Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l'habitatge), la Càtedra de Dret Registral UB, en col·laboració amb el Deganat dels Registradors de Catalunya i l’Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, organitza una jornada el pròxim dijous 25 d'abril a les 16 hores a l'Aula Magna de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona sobre la figura del "gran tenidor".

La primera taula, que estarà moderada per la Dra. Chantal Moll de Alba, directora de la Càtedra de Dret Registral UB, se centrarà a delimitar el concepte de gran tenidor i resoldre dubtes al voltant de la seva aplicació. Entre els ponents, destaca la participació del magistrat president de la Secció 4a de l'Audiència Provincial de Barcelona, l'Il·lm. Sr. José Luis Valdivieso, que explicarà el recent acord de l'Audiència sobre aquest tema.

La segona taula, moderada per la Sra. Marta Legarreta, presidenta de la Secció de Dret Civil de l'ICAB, versarà sobre les conseqüències de ser gran tenidor en relació amb els contractes d'arrendament, especialment sobre la limitació que es duu a terme en els preus de lloguer a través de l'índex de referència.

L'última taula, que moderarà l’Il·lma. Sra. María Tenza, directora del Servei d'Estudis Registrals de Catalunya, tractarà les novetats processals introduïdes per la Llei d'habitatge que afecten els grans tenidors en el procés de desnonament i, en particular, la problemàtica de la certificació registral.

Notes de Premsa
   DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA