Data:

20 de de setembre de 2022

Presentació del Llibre "El tomo X. La fe pública registral en el tratado de Derecho Civil"

El Deganat de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya va organitzar dimarts passat la presentació de "El tomo X. La fe pública registral en el tratado de Derecho Civil", acte en el qual van intervenir els registradors José Luis Lacruz i Diego Vigil de Quiñones, coautors de l'obra. Durant la presentació també van participar Fernando P. Méndez i Agustín Luna. L'acte va ser presentat pel Degà de l’entitat i moderat per la Directora del SERC, María Tenza.

En la seva intervenció, el registrador de la propietat i coautor de l’obra José Luis Lacruz va destacar que llibres com el presentat “ens doten de principis per fer-nos pensar. Amb aquests principis trobarem solucions als problemes jurídics. Els registradors -va afegir Lacruz- han d’actuar sota la legislació vigent i  si no ho hauran de fer basant-se en principis com els que descrivim en el llibre. La societat surt guanyant gràcies als principis d’aquest llibre. Hem de crear  Dret,  hem  de  crear  solucions  per  la  societat  basades  en  les  lleis existents”.

Per  la  seva  banda,  Diego  Vigil  de  Quiñones,  registrador  de  la propietat igualment  i  altre  dels  coautors  del  llibre,  va  explicar que l’obra, publicada després d’anys d’elaboració, està dividida en tres parts, fe pública, registre de persones i registre de la propietat i va desitjar “que tingui un gran recorregut en el futur, ha sigut la nostra aposta, esperem haver escrit una eina que sigui útil pels nets dels actuals opositors”.

Vigil també va recordar que els coautors del llibre que es presentava han fet “un esforç respecte a la problemàtica entre el dret públic i el dret privat” i va afegir que l’obra també aborda la relació entre dret registral i dret constitucional.

Els coautors van presentar el seu llibre en el Leonardo Royal Hotel Barcelona Fira, al costat de la seu del Deganat dels Registradors de Catalunya, acte en el qual van estar acompanyats pel degà de l’entitat, Vicente J. García-Hinojal, a més de Fernando P. Méndez (registrador Mercantil de Barcelona i exdegà del CORPME i de Catalunya) i Agustín Luna (catedràtic de Dret Civil). María Tenza, directora del Servei d’Estudis Registrals de Catalunya (SERC), va ser l'encarregada de moderar l’acte.

El degà dels registradors de Catalunya, Vicente J. García-Hinojal, va destacar a la presentació de l’obra que “es tracta d’un llibre molt útil, fet per juristes professionals i que és una eina de consulta obligada pel món jurídic, ja que el dret registral és un dret per dotar a aquesta societat d’una seguretat jurídica”.

Per la seva banda, Fernando P. Méndez va elogiar "les possibilitats que ofereix el sistema registral, per tal que les titularitats immobiliàries siguin, a la vegada, més segures i més fàcilment transmissibles”. Méndez també va destacar que “una de les característiques del sistema registral espanyol, a diferència del francès o de l'alemany, és que aquí regeixen tant la inoponibilitat com la fe pública registral”.

En  el  seu  torn  d’intervenció  Agustín  Luna  va  assegurar  que  “la  matèria registral té molt a veure amb seguretat jurídica. A través d'una sèrie de veritats oficials la seguretat jurídica es fa realitat en el si de la societat”. Luna va afegir, per concloure l’acte, que “és una obra molt rellevant, de molta transcendència i molta projecció. El Dret sense projecció seria una armadura inservible per la societat, per això ens alegrem que aquest llibre posi en relleu el valor del registre”.

Notes de Premsa
   DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA