Data:

26 de de maig de 2022

Presentació del Llibre "Nietzsche i els animals. Més enllà de la cultura i la Justícia”

“Hi ha un curtcircuit en la nostra relació amb els animals, són éssers vius , però els tenim tancats, hem aixecat un mur cultural i de mala fe des del qual ens legitimem i amb el qual ens defensem”, ha assegurat Virtudes Azpitarte, qui considera que el maltractament que els éssers humans practiquen sobre els animals “és com el racisme, tenen el mateix origen, el menyspreu a allò que és diferent,  per  això  no  pot  haver-hi  progrés  humà  si  no  va  acompanyat  del progrés de la resta d'éssers vius".


L’autora va presentar el seu llibre en el Leonardo Royal Hotel Barcelona Fira, al costat de la seu del Deganat de Registradors de Catalunya, acte en el qual va estar acompanyada pel degà de l’entitat, Vicente J. García-Hinojal, la també registradora i membre de la Comissió de Codificació de Catalunya, Natividad M. Mota, l’advocada especialista en dret i animals, Anna Mulà i del senador i catedràtic de Filosofia del Dret i Filosofia Política, Javier de Lucas.


Virtudes Azpitarte presenta al llarg de les pàgines de la seva obra una lectura directa dels textos de Nietzsche, filòsof que “va centrar el seu pensament cap als animals en l'empatia i el sentiment”. Azpitarte també recorda que “va haver- hi molts clàssics que practicaven l’animalisme, no només Nietzsche”. La llicenciada en Dret i Filosofia i registradora de la propietat rebutja frontalment el maltractament assegurant que “no es pot justificar ni institucionalitzar, és un atemptat contra el sentit de la vida per part de l’home, que és l’animal més cruel”. Per tot això, la jurista nascuda a València demana canvis a la política i a les  estructures  jurídiques  actuals  “per  regular  la  nostra  relació  amb  els animals”.


Per la seva banda, degà de l’entitat, Vicente J. García-Hinojal, va destacar a la presentació de l’obra que “es tracta d’un llibre que obre espais de diàleg entorn de la nostra relació amb els animals” i va afegir que “no hi ha drets de l'home sense drets de l'animal”. L’advocada especialista en dret i animals, Anna Mulà, va considerar que “revisar les relacions que tenim amb els animals és imprescindible”, mentre que el senador i catedràtic de Filosofia del Dret i Filosofia Política, Javier de Lucas, va destacar que “el que ha aconseguit Virtudes en aquest llibre és superar la idea que Nietzsche és terra hostil per als juristes”.  Per  últim,  la  també  registradora  i  membre  de  la  Comissió  de Codificació de Catalunya, Natividad M. Mota, va reclamar en el mateix sentit
que “les lleis s'han d'adaptar al benestar d'animals”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes de Premsa
   DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA