Tornar

Data:

09/03/2023

Reunió de Seguiment del Conveni signat amb l'Organisme de Recaptació i Gestió Tributària

Intervenció

El vicedegà Óscar Zorrilla, i el President Delegat de la ORGT, Carles Ruíz, han celebrat una reunió de seguiment, en el marc del Conveni per a l'accés a través d'Internet a la informació dels Registres de la Propietat i Mercantils, signat entre el ORGT i el CORPME.

   DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA