Data:

07 de de març de 2023

Trasllat temporal dels Registres de la Propietat 1, 2 i 3 i Mercantils de Girona

A conseqüència de l'incendi que va succeir el passat dijous 2 de març en un edifici limitrof, els registres de la propietat 1, 2 i 3 de Girona s’han traslladat temporalment a un local ubicat al número 20 del carrer Bonastruc de Porta i el registre mercantil, al carrer de la Rutlla número 37. El ministeri de justícia ha concedit la inhabilitació fins al 10 de març.

https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/registros/propiedad-mercantiles/inhabilitacion-registros

Notes de Premsa
   DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA