Data:

02 de de març de 2022

Vicente García-Hinojal rep l'accèssit de la primera edició del Premi Luis María Cabello de los Cobos y Mancha

El degà dels Registradors de Catalunya, Vicente García-Hinojal, ha rebut l'accèssit pel seu treball “Prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme: el Centre Registral Antiblanqueig (CRAB)”. El guardó forma part de la primera edició del Premi Luis María Cabello de los Cobos y Mancha que concedeix el Col·legi de Registradors d'Espanya, l'Aula per a la prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme de la Universitat Autònoma de Madrid i la seva Fundació.

El treball consisteix en un estudi de l'evolució i normativa de la prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, amb casos reals i jurisprudència, i la funció del CRAB en la lluita contra aquesta xacra.

En concret en el text premiat, l'autor desenvolupa en primer lloc el treball en la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme a nivell legislatiu tant internacional com nacional, la seva evolució, i el reflex jurisprudencial.

D'altra banda, analitza l'origen, l’evolució i el funcionament del Centre Registral Antiblanqueig (CRAB) del Col·legi de Registradors.

L'autor del treball, Vicente García-Hinojal, ha volgut destacar en l'obra que “actualment, amb la globalització, l'economia delictiva es troba en plena expansió i en moltes ocasions resulta impossible aïllar l'economia legal de la

il·legal.

Les organitzacions delictives han convertit al blanquejador en un professional expert en qüestions legals i financeres, la comesa de les quals és camuflar el veritable origen il·lícit dels béns que són objecte de blanqueig. S'estudien també els diferents mitjans existents per al finançament del terrorisme”.

L'acte de lliurament ha tingut lloc aquest matí a la seu del Col·legi de Registradors d'Espanya.

Notes de Premsa

Continguts relacionats:

L'obra realitza un estudi integral del dret immobiliari des de la perspectiva del sòl urbà

   DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA