Data:

13 de de març de 2024

Visita de la 74a promoció de jutgesses i jutges de l'Escola Judicial de Barcelona

El vicedegà Oscar Zorrilla, ha fet una exposició per a la 74a promoció de jutgesses i jutges de l'Escola Judicial de Barcelona que han visitat la nostre seu institucional, detallant la tasca del Registrador i el funcionament dels Registres de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles, així com una explicació dels documents judicials que accedeixen al registre per a la seva qualificació i inscripció. 

Notes de Premsa
   DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA