Responsive Image
 

Orientem fonamentalment la Revista a l'anàlisi i la reflexió sobre l'actualitat d'Espanya i la seva Administració des d'una perspectiva institucional, així com el marc internacional especialment europeu i iberoamericà, i el paper transcendental que tenen els registres en garantir la seguretat jurídica immobiliària i mercantil.

   DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA