Treballa al registre

Formació especialitzada UOC

El Curs d'Especialització en Dret Registral i Hipotecari, impartit 100% en línia a través del campus virtual de la Universitat Oberta de Catalunya, dota al participant d'aquells continguts teòrics i pràctics perquè conegui el funcionament del Registre de la Propietat. Està enfocat per a aquell alumnat que cerqui una sortida professional en aquest àmbit. Podeu accedir al campus virtual prement aquí.

Responsive Image

Processos selectius

Responsive Image
 • Registre: Registre de la Propietat de Balaguer
 • Lloc de treball: Presentació, despatx de documents i publicitat
 • Formació necessària: Grau en Dret o Administració, i si és possible haver treballat en algun registre de la propietat amb anterioritat, en publicitat o despatx.
 • Horari: Jornada completa, horari de 8h a 14h i de 15h a 17h.
 • Salari: Segons conveni i categoria professional, amb possibilitat de gratificacions.
 • Preferencias. Licenciada/o Graduada/o en Derecho.
 • Contacte: balaguer@registrodelapropiedad.org
Responsive Image
 • Registro: Registro de la Propiedad Manresa 2
 • Categoría: Auxiliar administrativa/o
 • Horario: Jornada Completa.
 • Funciones: Persona que realice tareas administrativas y atención al público.
 • Tipo de contrato. Temporal con posibilidad de conversión a indefinido.
 • Preferencias. Licenciada/o Graduada/o en Derecho.
 • Contacto: eltorres@registradores.org
Responsive Image
 • Registro: Registro de la Propiedad de Vilanova i la Geltrú 2
 • Puesto de trabajo ofertado: Despacho de documentos y publicidad.
 • Formación necesaria para el acceso al puesto de trabajo: Haber trabajado en algún registro de la propiedad con anterioridad, en publicidad o despacho.
 • Horario: Jornada completa durante 6 meses. Dos/tres tardes libres a la semana.
 • Salario: Según convenio y según categoría profesional. Con posibilidad de gratificaciones.
 • Contacto: vilanovailageltru2.rosamaria@registrodelapropiedad.org
Responsive Image
 • Registre: Registre de la Propietat de Pineda de Mar
 • Categoria: Auxiliar administrativa/iu
 • Funcions: Presentació a Diari
 • Horari: Jornada Complerta.
 • Tipus de contracte. Temporal amb possibilitat de conversió a indefinit.
 • Preferències. Proximitat, preferiblement amb coneixements de LH
 • Contacte: sergio.pineda@registrodelapropiedad.org

Borsa de treball al Deganat

Si ho desitgeu podeu enviar el vostre currículum al Deganat perquè es tingui en compte en futures contractacions.

   DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA