Actualitat

Esdeveniments

  • Jornada Europea de Mediació 2024

    23/01/2024
    Intervenció Actualitat del Deganat
  • Jornades Registrals amb l'Acadèmia.

    10/01/2024
    Activitats Actualitat del Deganat

Registradores de España

Preguntes Freqüents

   DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA