Data:

09 de de maig de 2024

Avís important: Tancament dels Registres de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles el dies 9 i 10 de maig

Notes de Premsa
   DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA