Horaris d'atenció al públic

Horaris Registres 

Els Registres de la Propietat i Mercantils estan obert al públic amb caràcter general, inclòs el de presentació de documents, de dilluns a divendres des de les 09:00h a 17:00h, excepte el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre en què estan oberts des de les 09:00 fins les 14:00 h. Diumenges i festius tancat. Registre en línia obert les 24h tots els dies de l'any.

Horari Deganat Registradors de Catalunya

De l'1 de setembre al 31 de juliol de dilluns a dijous de 09:00h a 17:00h i divendres de 09:00h a 15:00h.
De l'1 al 31 d’agost de 09:00h a 14:00h.
24 i 31 de desembre de 09:00h a 14:00h.

Tramitació de queixes

Presentació

El Servei Registral d’Atenció als Consumidors i Usuaris dels Registres de Catalunya ofereix als usuaris dels registres de Catalunya un assessorament orientatiu bàsic, aclarint els seus dubtes i consultes respecte del seu funcionament, així com qüestions relatives als requisits legals necessaris per poder inscriure, anotar, cancel·lar, etc. drets i càrregues, en els Registres de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles.

Aquest Servei també tramita les queixes i els suggeriments que els usuaris puguin plantejar respecte del funcionament dels registres, per tal de promoure amb la seva participació la millora en el servei registral que reben./p>

Tot això, tenint sempre en compte que el registrador és independent i imparcial en la seva funció de qualificació.

En definitiva, mitjançant aquest Servei es pretén facilitar als usuaris l’exercici dels seus drets, així com millorar el funcionament dels Registres de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles, per tal de que sigui transparent i accessible a tots els ciutadans.

Contactar

Per a posar-se en contacte amb el Servei Registral d’Atenció als Consumidors i Usuaris dels Registres de Catalunya, podeu contactar:

  Tel. 93.224.14.10
  Fax. 93.225.97.91
  Enviar una carta per correu o dirigir-se personalment al Passeig de la Zona Franca 109, planta baixa (08038 Barcelona).
  Podeu contactar amb nosaltres a través del nostre formulari prement aquí

Bústia de suggeriments

  Podeu enviar un suggeriment a través del nostre formulari de contacte prement aquí

Contacte

Ens trobarà a:
Passeig de la Zona Franca, 109, planta baixa
08038, Barcelona
Telèfon de contacte: 93 224 14 10

  Podeu contactar amb nosaltres a través del nostre formulari prement aquí

   DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA